Wednesday, March 11, 2009

Irisvouwen/ Irisfolding

Irisvouwen is een hele leuke techniek voor kinderen vanaf 6/7 jaar. Je doet het met eenvoudig materiaal: papier, schaar en plakband. Heb je het zelf nog nooit gedaan, doe dan HIER (pagina 2 hier) een gratis workshopje. Je zal dan merken, dat je aan de achterkant van je kaart aan het werk bent en pas op het allerlaatst draai je de kaart om en dan.....oh wat mooi! Zo is het ook voor kinderen.

Irsifolding is a wonderful technique for children from 6/7 years old. You need simple materials: paper, scissors and cellotape. If you have never tried it, go HERE (page 2 here) for a free workshop. You will notice, that you work on the backside of the card and only when you finish the folding you turn the card and......... wow, this is beautiful. That is what children love!
Begin met het opslaan van het ei-patroon met de rechter muisknop en maak hiervan een malletje van stevig karton, zoals je ziet bij 1. Je kunt allerlei papier gebruiken, zelfs pagina's uit glossy tijdschriften. Maak strips van ongeveer 2 cm breed. Geef per 2 kinderen een rolletje plakband. Plak het patroon op de tafel vast.

Start with downloading the pattern with a right mouse click. Make a template from cardboard as you see on picture #1. You can use all kinds of paper, even pages of glossy magazines. Cut them into 1 inch strips. Make sure that 2 kids have a roll of cellotape. Stick the pattern to the table.



Bij foto 2-4 zie je de voortgang van de werkzaamheden. Vergeet niet dat je voor het midden van het ei een stukje glimmend papier nodig hebt (zilver of goud). Daarna kun je het ei aan de voorkant verder versieren. Maak er een tekst bij en eventueel een plaatje. Ik heb hier een stempel van een haasje gebruikt, maar je kunt ook een plaatje uit een kleurboek verkleinen en erbij gebruiken.


Photo 2-4 show you the work in progress. Do not forget you need a piece of shiny paper for the middle (gold or silver). Now you can finish the egg at the front. Add a text and maybe a picture. I used a bunny stamp, but you can also use a picture from a colorbook and resize it.


En als je niets hebt met eieren, kun je van deze vorm natuurlijk ook wat anders maken. Bijvoorbeeld een lieveheersbeestje. Neem dan wel een andere kleur papierstrips.

Nog vragen? Mail me gerust!


And if you don't feel like making eggs, you can also use this form to make something else.

How about a ladybird? Just use a different color of paperstrips. Still have questions?

Feel free to send me an email.

No comments: