Friday, April 17, 2009

Tuintje voor mama/ Garden for Mom

Wat heb je nodig? 1x kaart papier van 15cm x 21,5 cm en 1x kaartpapier van 14,5cm x 21 cm. Voor de bloemen kun je ponsjes gebruiken of zelf bloemen uitknippen.

What do you need? 1 piece of cardstock 6"x 8 1/2 " and 1 piece of cardstock 5 3/4" x 8 1/4". For the flowers you can use punches or cut out your own flowers.
Vouw de kleinste maat papier horizontaal door midden en knip volgens de zwarte lijnen.
Als je eenmaal het principe ziet, kun je ook je eigen lijnen knippen.

Fold the smallest piece of paper horizontal in the middel en cut according to the black lines. Once you see the principle you can also make your own lines.

Vouw de verkregen strookjes naar binnen.

Fold the strips inside.

Als je de kaart nu opent, ziet het er zo uit. Ga nu het geheel met bloemen decoreren. Kijk hieronder naar het voorbeeld.
When you open the card it looks like this. Now you can decorate the card with flowers. Look at the sample below.
Tot slot plak je het geheel tegen de kaart die je nog hebt liggen. Je kunt er nog eerst aan de voorkant iets op tekenen, plakken of schrijven (bv een bloemetje voor Mama)Vouw dan eerst de kaart dubbel en plak eert een kant tegen de kaart en daarna pas de andere kant.
Now you take the other piece of cardstock. Decorate it with a drawing, or glue something on it or write something (like Flowers for my Mom). Now fold it in half and glue first one half of the card inside and than the other side.

No comments: